Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/46/PN/2013

Usługa ochrony obiektów i pozostałego majątku Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.