Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

ZP/38/PN/2013

Dostawa wody Respiflo z systemem do nawilżania, inhalacji, nebulizacji i elementów eksploatacyjnych oraz przepływomierzy tlenu, pojemników jednorazowych i ustników jednorazowego użytku do bronchofiberoskopii.

ZP/41/PN/2013

Dostawa jednorazowgo sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki II