Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/44/PN/2013

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu C (zgodnego z PN-EN 1789-A1/2011) z zabudową części medycznej i wyposażeniem

ZP/37/PN/2013

Dostawa preparatów do utrzymania czystości, materiałów higienicznych i dozowników.

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio zaprasza do składania ofert na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Oddziału Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej oraz rozbudowy Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż:
- używanych witryn aluminiowo-szklanych
- skrzydeł aluminiowo-szklanych podwójnych

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza pisemny ofertowy II przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego sprzętu i wyposażenia kuchni.