Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ”Termomodernizacja bloku A” w kompleksie szpitala przy ul. Monte Cassino 18

Rozstrzygnięte

ZP34/PN/2013

Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb nowotworzonego Oddziału Chirurgi Naczyniowej.

Sprzedaż witryn i drzwi

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: używanych witryn aluminiowo-szklanych oraz skrzydła aluminiowo-szklone podwójne.