Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/19/PN/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  1. Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii;
  2. Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
  3. Wykonanie robót pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’ oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe, w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.

ZP/7/PN/2017

REMONT ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka  i  Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

ZP/10/PN/2017

 Dostawa sterylizatora niskotemperaturowego oraz demontaż i dostawa z montażem 2 szt. myjni – dezynfektorów na rzecz Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/1/PN/2017

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dostawa paliw płynnych: Pb-95 i ON - do pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/52/PN/2016

Kompleksowa usługa prania i najmu bielizny pościelowej, operacyjnej oraz dzierżawy odzieży ochronnej i roboczej.