Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/7/PN/2017

REMONT ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka  i  Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

ZP/14/PN/2017

Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatury (Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.