Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dział kadr

Do zadań należy w szczególności:

 • terminowe, dokładne i bezbłędne prowadzenie spraw osobowych w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych szpitala
 • określenie potrzeb dotyczących zatrudnienia i programowania w tym zakresie
 • przygotowanie materiałów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażenia, zmianami stanowisk pracy i awansowania oraz przestrzeganie wymogów w tym zakresie określonych w Kodeksie Pracy, przepisach wykonawczych oraz resortowych
 • prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników zwalnianych oraz przygotowywanie do archiwizacji akt osobowych
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie okresowej i bieżącej analizy w tym zakresie
 • przygotowywanie wniosków dotyczących nagród i kar
 • opracowywanie zbiorczego planu urlopów oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji pracowników związanej z przejściem na emeryturę lub rentę
 • archiwizowanie akt osobowych oraz danych w postaci zapisu elektronicznego
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • opracowywanie opinii, wydawanie świadectw pracy oraz zaświadczeń
 • bieżąca kontrola zatrudnienia
 • określanie i planowanie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi szpitala
 • wykonywanie czynności związanych z administrowaniem funduszem świadczeń socjalnych
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wykonania świadczeń
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin
 • stały przegląd zasobów kadrowych z uwzględnieniem posiadanych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji
 • określanie ścieżek rozwoju zawodowego i kariery pracowników szpitala.

 

tel. (16) 677 50 31
      (16) 677 50 33

e-mail:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria: