Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Pielęgniarka epidemiologiczna

Do zadań pielęgniarki epidemiologicznej należy w szczególności:

  • kontrola bezpośrednia w oddziałach szpitalnych, mająca na celu ocenę stanu higienicznego i spełnienia procedur higienicznych,
  • prowadzenie fachowej analizy historii chorób pod kątem wyselekcjonowania zakażeń wewnątrzszpitalnych,
  • bieżące monitorowanie, rejestracja i analiza zakażeń zakładowych,
  • identyfikacja i kontrola przypadków zakażeń zakładowych oraz planowanie doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia,
  • konsultacje pacjentów z zakażeniami trudno poddającymi się leczeniu i pacjentów zakażonych patogenami ,,alarmowymi",
  • składanie sprawozdań na posiedzenia Zespołu ds. Zakażeń Zakładowych,
  • sporządzanie raportów epidemiologicznych,
  • współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim oraz komórkami diagnostycznymi szpitala,
  • współpraca z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.