Pracownia spirometrii

 

Wykonuje badania:

spirometrii,

spirometrii z próbą rozkurczową,

również badania na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej na podstawie odrębnych przepisów lub umów.