Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego


Szczegółowe informacje

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Bezpłatne badania w kierunku diagostyki i leczenia zaćmy

 

W sobotę 10 czerwca w godzinach 9.30-13.30 i 14.00-16.00 w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (przy Oddziale Okulistycznym, wejście od SOR-u, II piętro) odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Badania skierowane są do mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego. Zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 40 roku życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, u których zaćma występuje rodzinnie.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora programu − pani Teresy Bereś, I piętro szpitala, pokój 219 lub telefonicznie 16-677 50 41 w dniach 5-9 czerwca w godz. od 8.00 do 9.00. Dane osobowe potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko; pesel; adres, tel. kontaktowy lub adres e-mail.

Czytaj więcej...

Tydzień Promocji Karmienia Piersią

 

Ministerstwo Zdrowia informuje na www.mz.gov.pl, że od 26 maja do 1 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

Karmienie piersią to jedyny sposób żywienia noworodków i niemowląt, który zapewnia im właściwy rozwój i optymalny stan zdrowia. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

Wcześniaki

Dla wcześniaków pokarm kobiecy ma wartość terapeutyczną – wspiera rozwój i chroni przed groźnymi powikłaniami takimi jak martwicze zapalenie jelit (NEC) czy posocznica. W tym zakresie wiele się w ostatnim roku zmieniło. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje żywienie wcześniaków i chorych noworodków mlekiem z banków mleka kobiecego, jeśli mleko matki nie jest dostępne.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na imprezę integracyjną

 

Dyrektor i Związki Zawodowe połączonego Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio

serdecznie zapraszają wszystkich pracowników

na plenerową imprezę integracyjną, która odbędzie się 14 czerwca (środa) tego roku na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie.

Rozpoczniemy o godz. 18.00, a planujemy zakończyć o godzinie. 2.00.

Uczestnictwo jest dobrowolne. Zapraszamy na równych zasadach wszystkich zatrudnionych.

Obowiązuje strój sportowy. Koszt od osoby wynosi 10 zł. Wpłata jest równoznaczna z potwierdzeniem przybycia.

Osoby zrzeszone w związkach zawodowych prosimy o dokonywanie zgłoszeń i wpłat u swoich przewodniczących.

Pozostali proszeni są o zapisywanie się w budynku administracyjnym w pokoju 219 w godzinach. 9.00-10.00.

Zapisy przyjmujemy do 9 czerwca.

Zapewniamy transport do Krasiczyna i z powrotem:).

26 maja - Dzień Matki

 

Dzisiaj jest Dzień Matki – dlatego wszystkim Mamom składamy życzenia

błogosławieństwa na każdy dzień, mądrości życiowej, będącej siłą każdej rodziny,

spokoju i szczęścia.

 

Dyrekcja Szpitala im. św. Ojca Pio

 

Biała Sobota - bezpłatne badania przesiewowe USG w kierunku tętniaka aorty brzusznej

W najbliższą sobotę 20 maja w godz. 8.00-11.00 i 12.00-14.00 w poradni chirurgii naczyń Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (hol główny) odbędą się bezpłatne badania przesiewowe USG w kierunku tętniaka aorty brzusznej. W trybie płatnego badania pacjent musiałby zapłacić za tę diagnostykę około 60-80 zł. 

Badanie skierowane jest do osób powyżej 60 roku życia – bez już rozpoznanego tętniaka aorty brzusznej. Zgłoszenia osób, u których nie były wykonane tego typu badania, należy kierować do koordynatora programu Oddziału Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu pani Teresy Bereś. Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju 219, I piętro, budynek administracji lub pod numerem telefonu 16-677 50 41 w dniach 17-19 maja w godz. od 9.00 do 10.00. Liczba miejsc jest ograniczona, przebadanych zostać może około 150 osób.

Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.