Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

lĄDOWISKO


Nowy maszt z podświetlanym wskaźnikiem, lampy, przyłącz elektryczny, monitoring, brama automatyczna. Loty wykonywane są całodobowo.

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Otwarcie nowego gabinetu do zabiegu rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL

DSC 0772Dnia 13 lutego w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu został otwarty gabinet do zabiegów rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL. Podczas briefingu prasowego, a następnie zabiegu została zaprezentowana zakupiona niedawno najnowocześniejsza aparatura medyczna. Pierwsze inauguracyjne zabiegi odbyły się z udziałem Thomasa Mühlhan, radiologa z ogromnym doświadczeniem szkolącego lekarzy w Europie zachodniej z wykonywania procedury mało inwazyjnego rozbijania kamieni nerkowych. Wprowadzi on lekarzy z Oddziału Urologii Szpitala w Przemyślu w tajniki zabiegu.

Zakup zestawu urologicznego przyczyni się do jednoczesnego zwiększenia ilości świadczeń urologicznych oraz rozszerzy ich spektrum o mało inwazyjne nowoczesne metody diagnostyczne i zabiegowe. Rozbudowa gabinetu ESWL z jednoczesnym zakupem aparatury medycznej spowoduję możliwość wykonywania mało inwazyjnych zabiegów rozbijania kamieni nerkowych w obrębie pęcherza, moczowodu i nerki. Zastosowanie nowych technologii znacząco zwiększy komfort oraz skuteczność świadczonych usług. Ponadto zakupiony system umożliwia archiwizację danych zabiegu, co w znacznym stopniu ułatwia dalsze leczenie.

Czytaj więcej...

"Elektroniczna Pielęgniarka" od niedawna w naszym szpitalu.

W związku z coraz większymi kolejkami pacjentów oczekujących do przyjęcia w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w całej Polsce, przy ograniczonych zasobach ludzkich i ograniczonym czasie, sytuacja wymusiła wprowadzenie przed kilkoma laty systemu segregacji medycznej - TRIAGE. Ma to na celu kwalifikowanie pacjentów do różnych grup pilności przyjęcia wynikających z aktualnego stanu zdrowia. 

W SOR w Przemyślu jednym z narzędzi służących do właściwego “triażowania" pacjentów jest urządzenie zwane przez personel i pacjentów: „ elektroniczną pielęgniarką”. To aparat, który - obsługiwany przez wprawnego ratownika lub pielęgniarkę -  w ciągu 1,5 minuty pozwala szybko i w miarę obiektywnie przydzielić pacjenta do określonej grupy pilności. Jest to urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Zasada działania opiera się na zmodyfikowanym systemie EWS (Early Warning Score) czyli systemie wczesnego ostrzegania opartym na kilku obiektywnych i subiektywnych pomiarach podstawowych funkcji życiowych, co pozwala minimalizować ryzyko związane z oczekiwaniem pacjenta na przyjęcie. Ma to za zadanie ułatwić przyjmowanie w pierwszej kolejności tych pacjentów, którzy tej pomocy potrzebują natychmiast, a innych mniej potrzebujących w późniejszym czasie. 

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z nieodłącznych, najtrudniejszych i niedocenianych aspektów pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zdjęcia.

Nasz szpital otrzymał dotację na karetki i sprzęt ratowania życia

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała do użytkowania 13 ambulansów oraz 13 urządzeń do kompresji klatki piersiowej zakupionych dla pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Środki na to doposażenie pochodzą z budżetu wojewody podkarpackiego - w ogólnej kwocie 6 500 000 zł.

Zakupione nowoczesne ambulanse oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej pozwolą zapewnić właściwy standard oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podstawowe, dwuosobowe, zespoły ratownictwa medycznego.

Dotację otrzymały:

Samorząd Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem:

1) dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – w wysokości 1 050 000 zł z tego: – 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150.000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej;

Czytaj więcej...

Wprowadzamy nowe zasady zgłaszania wizyt domowych w poradni poz

 

Szanowni Pacjenci

przychodni podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu

 

Od poniedziałku 12 lutego uruchamiamy specjalny numer telefonu, 16-675 11 37, przeznaczony do zgłaszania domowych wizyt lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do godz. 9.00.

Wizyty domowe będą udzielane przez lekarza dyżurującego od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 12.00.

 

Szlachetni Polacy w Służbie Zdrowia

W dniach od 22 do 28 stycznia 2018 roku w ramach peregrynacji Relikwii bł. s. Ewy Bogumiły Noiszewskiej i bł. siostry Marty Więckiej oraz Obrazu „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczyna się tygodniowa modlitwa o światło Ducha Świętego oraz o integrację środowiska medycznego. Jest to prośba o właściwe decyzje w rozwiązywaniu problemów środowiska medycznego zarówno w naszej archidiecezji jak i w całej Polsce.

Bł. Siostra Ewa Noiszewska była lekarzem i opiekunką chorych. Zgodnie mówiono o niej, że była dobrym i wybitnym lekarzem, że trafnie stawiała diagnozy, potrafiła leczyć prostymi środkami. Leczyła nie tylko w domu, w którym pracowała, ale w wakacyje – na prośbę przełożonej generalnej – objeżdżała domy zakonne, by inne siostry zbadać, skierować na operacje, czy też leczenie specjalistyczne. Siostra udzielała porad lekarskich także osobom, które przychodziły do furty klasztornej. Byli to nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy i Żydzi.

W ciężkich i nagłych przypadkach opuszczała klasztor, by udzielić pomocy lekarskiej osobom będącym w potrzebie. Leczyła ludzi ziołami, robiła opatrunki. Była bardzo pogodna i wszystko, co robiła, robiła z dobrocią. Gdy pacjenci narzekali, że coś ich boli – mówiła im: „Teraz boli, a resztę zostawmy Panu Bogu, bo On jest prawdziwym Lekarzem”.

Bł. siostra Marta Więcka z zawodu była pielęgniarką. Miała niezwykły dar jednania dusz z Bogiem. Na jej oddziale nikt nie umierał bez sakramentu pojednania, a zdarzało się niejednokrotnie, że nawet przebywający pod jej opieką Żydzi prosili o chrzest. Dla siostry Marty każdy cierpiący człowiek był jednakowo ważny, bez względu na to, czy był to Polak, Ukrainiec czy Żyd, grekokatolik, prawosławny czy katolik. Wszystkim służyła z tą samą miłością. Siłę do służby czerpała z modlitwy.

Peregrynacja obrazu i relikwii stanowi element duchowego przygotowania do przyszłorocznej 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Wszystkich pracowników służby zdrowia oraz pacjentów zapraszamy w dniach od 22 do 28 stycznia 2018 na Mszę święte do kaplicy szpitalnej połączone z nabożeństwem w intencji personelu medycznego oraz chorych.

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.