Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego


Szczegółowe informacje

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Wprowadzamy nowe zasady zgłaszania wizyt domowych w poradni poz

 

Szanowni Pacjenci

przychodni podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu

 

Od poniedziałku 12 lutego uruchamiamy specjalny numer telefonu, 16-675 11 37, przeznaczony do zgłaszania domowych wizyt lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do godz. 9.00.

Wizyty domowe będą udzielane przez lekarza dyżurującego od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 12.00.

 

Szlachetni Polacy w Służbie Zdrowia

W dniach od 22 do 28 stycznia 2018 roku w ramach peregrynacji Relikwii bł. s. Ewy Bogumiły Noiszewskiej i bł. siostry Marty Więckiej oraz Obrazu „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczyna się tygodniowa modlitwa o światło Ducha Świętego oraz o integrację środowiska medycznego. Jest to prośba o właściwe decyzje w rozwiązywaniu problemów środowiska medycznego zarówno w naszej archidiecezji jak i w całej Polsce.

Bł. Siostra Ewa Noiszewska była lekarzem i opiekunką chorych. Zgodnie mówiono o niej, że była dobrym i wybitnym lekarzem, że trafnie stawiała diagnozy, potrafiła leczyć prostymi środkami. Leczyła nie tylko w domu, w którym pracowała, ale w wakacyje – na prośbę przełożonej generalnej – objeżdżała domy zakonne, by inne siostry zbadać, skierować na operacje, czy też leczenie specjalistyczne. Siostra udzielała porad lekarskich także osobom, które przychodziły do furty klasztornej. Byli to nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy i Żydzi.

W ciężkich i nagłych przypadkach opuszczała klasztor, by udzielić pomocy lekarskiej osobom będącym w potrzebie. Leczyła ludzi ziołami, robiła opatrunki. Była bardzo pogodna i wszystko, co robiła, robiła z dobrocią. Gdy pacjenci narzekali, że coś ich boli – mówiła im: „Teraz boli, a resztę zostawmy Panu Bogu, bo On jest prawdziwym Lekarzem”.

Bł. siostra Marta Więcka z zawodu była pielęgniarką. Miała niezwykły dar jednania dusz z Bogiem. Na jej oddziale nikt nie umierał bez sakramentu pojednania, a zdarzało się niejednokrotnie, że nawet przebywający pod jej opieką Żydzi prosili o chrzest. Dla siostry Marty każdy cierpiący człowiek był jednakowo ważny, bez względu na to, czy był to Polak, Ukrainiec czy Żyd, grekokatolik, prawosławny czy katolik. Wszystkim służyła z tą samą miłością. Siłę do służby czerpała z modlitwy.

Peregrynacja obrazu i relikwii stanowi element duchowego przygotowania do przyszłorocznej 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Wszystkich pracowników służby zdrowia oraz pacjentów zapraszamy w dniach od 22 do 28 stycznia 2018 na Mszę święte do kaplicy szpitalnej połączone z nabożeństwem w intencji personelu medycznego oraz chorych.

Remont i przeniesienie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Zakończył się trwający kilka miesięcy remont pomieszczeń po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego szpitala.

Zmodernizowano i dostosowano do obowiązujących wymogów część sanitariatów na oddziale (na końcu korytarza i przy gabinecie lekarskim).
Naprawiono posadzki i wymieniono wykładziny na korytarzu i w części pomieszczeń.
Wykonano nowy gabinet lekarski.
Wykonano nową klimatyzowaneą salę wzmożonego nadzoru.
Wymieniono wszystkie drzwi na oddziale.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 250 tysięcy złotych.

Zdjęcia.

Kolorowe pluszaki dla naszych małych pacjentów

W czwartek w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu podsumowano pierwszą edycję akcji "W te święta podaruj pluszaka dla małego pacjenta".

Odzew społeczeństwa był ogromny. Ratownicy medyczni nie spodziewali się, że uda im się zebrać tak dużo maskotek. Pluszaki przynoszono m.in. do Galerii Sanowa. Ogromną ilość przekazały także szkoły z Przemyśla, powiatu przemyskiego i z Jarosławia.

– W ambulansach ratunkowych mamy bezpośredni kontakt z poszkodowanymi dziećmi. Najmłodsi boją się kontaktu z lekarzem, ratownikiem, boją się wejść do karetki. Taki pluszak potrafi załatwić sprawę stresu i lęku. Odwracamy uwagę dziecka od bólu – mówi Rafał Kijanka, ratownik medyczny z Przemyśla.

Zebrane pluszaki trafią do dzieci na oddziale pediatrii i chirurgii dzieci Wojewódzkiego Szpitala, a także do dzieci autystycznych na oddziale przy ul. Focha i do poradni dziecięcych.  W ubiegłym roku tylko na oddziale pediatrii przemyskiego szpitala leczono 1680 dzieci.

Źródło: www.nowiny24.pl.

Więcej zdjęć: www.facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu.

Życzenia Świąteczne

 

choinka

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018  Roku

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech będzie to niezapomniany czas, spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
przepełniony spokojem i radością w gronie Rodziny, Przyjaciół i Bliskich.

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w PrzemyśluCentrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.