Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczy udzielenia promesy bankowej na zabezpieczenie wkładu własnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektów na realizację zadań:

1. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z programem profilaktycznym oraz szkolenie personelu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

2. „Utworzenie oddziału opieki długoterminowej i paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 przeznaczonych na realizację programów w ramach obszaru programowego „Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż NIE UDZIELAŁEM wywiadu do artykułu "Zwolnienia w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu" pana Norberta Ziętala, zamieszczonego w wydaniu dziennika "Nowiny" w dniu 5 czerwca 2013 roku. 

Ponadto informuję, że w dniu 3 czerwca 2013 roku w uzgodnieniu i na prośbę Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala podjąłem decyzję o wstrzymaniu wypowiedzeń umów o pracę w grupie zawodowej kierowców do najbliższego posiedzenia Rady Społecznej.

Janusz Hamryszczak

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansowo - ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz szkolenie personelu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 przeznaczonych na realizację programów w ramach obszaru programowego „Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia" zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansowo-ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym.