Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 Inspektor Ochrony Danych:

imię i nazwisko: adw. Jakub Curzytek
nr telefonu: 692 616 480
adres e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

 • Czym jest RODO ? » Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Od kiedy stosujemy RODO ? » RODO stosujemy od 25 maja 2018 roku
 • Cele RODO » Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej
 • Co zawierają poniższe informacje ? » Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo m. in:
  • kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.

Zgody pacjentów:

1 ZGODA OPERACJA PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZEJ_popr.pdf
10 ZGODA OPERACJA NAPRAWCZA STOMII (PLASTYKA STOMII)_popr.pdf
11 ZGODA OPERACJA PRZETOKI JELITOWO-SKÓRNEJ_popr.pdf
12 ZGODA OPERACJA PRZETOKI ODBYTNICZO-POCHWOWEJ PŁATEM PRZESUNIĘTYM..pdf
13 ZGODA OPERACJA PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZEJ W PRZEBIEGU CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA.pdf
14 ZGODA OPERACJA USUNIĘCIA ZATOKI (TORBIELI) WŁOSOWEJ_popr.pdf
15 ZGODA OPERACJA WYCIĘCIA CAŁEJ OKRĘŻNICY (KOLEKTOMIA)_popr.pdf
16 ZGODA OPERACJA WYCIĘCIA KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH_popr.pdf
17 Zgoda RESEKCJA LEWEJ POŁOWY OKRĘŻNICY Z ZESPOLENIEM JELITOWYM Z PPRZYCZYN INNYCH NIŻ CHOROBA NOWOTWOROWA_popr.pdf
18 RESEKCJA PRAWEJ POŁOWY OKRĘŻNICY Z ZESPOLENIEM JELITOWYM.pdf
19 ZGODA WYCIĘCIE GUZKÓW KRWAWNICZYCH (HEMOROIDÓW)_popr.pdf
2 ZGODA OPERACJA UCHYŁKA ODBYTNICZO-POCHWOWEGO (RECTOCELE)_popr.pdf
20 ZGODA WYCIĘCIE KĄTNICY-RESEKCJA KRĘTNICZO-KĄTNICZA_popr.pdf
21 ZGODA WYCIĘCIE POLIPA ODBYTNICY-ODBYTU_popr.pdf
22 ZGODA WYCIĘCIE ZAKRZEPICY OKOŁOODBYTNICZEJ_popr.pdf
23 ZGODA WYTWORZENIE KOLOSTOMII DWULUFOWEJ (WYŁONIENIE STOMII NA JELICIE GRUBYM-popr.pdf
24 ZGODA ZESPOLENIE JELITA CIENKIEGO Z JELITEM CIENKIM.pdf
25 ZGODA ZESPOLENIE JELITA CIENKIEGO Z JELITEM GRUBYM.pdf
3 ZGODA – NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA OKOŁOODBYTNICZEGO.pdf
4 ZGODA OPERACJA NAPRAWCZA URAZU ODBYTNICY_popr.pdf
5 ZGODA OPERACJA PRZEPUKLINY OKOŁOSTOMIJNEJ.pdf
6 ZGODA OPERACJA Z POWODU NIEDROŻNOŚCI MECHANICZNEJ JELIT.pdf
7 ZGODA PRZEDNIE WYCIĘCIE ODBYTNICY_popr.pdf
8 ZGODA ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO.pdf
9 ZGODA OPERACJA CAŁKOWITEGO WYCIĘCIA JELITA GRUBEGO Z WYTWORZENIEM ZBIORNIKA JELITOWEGO (PROKTOKOLEKTOMIA ODTWÓRCZA)_popr.pdf
Skip to content Click to listen highlighted text!