Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Przyjęcie i wypis ze szpitala

Przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się w trybie nagłym i planowym.

Przy przyjęciu do szpitala konieczna jest identyfikacja pacjenta na podstawie dokumentu tożsamości (Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy, inny dokument ze zdjęciem i danymi pacjenta).

DO SZPITALA NALEŻY ZABRAĆ:

  • Dokument potwierdzający tożsamość; Skierowanie do szpitala lub kod skierowania; ·W przypadku hospitalizacji dziecka należy przynieść Książeczkę Zdrowia Dziecka.
  • Dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego oraz wyniki badań wykonywanych w ostatnim czasie, jeżeli mają związek z planową hospitalizacją;
  • Listę aktualnie pobieranych leków (także homeopatycznych i suplementów diety), ewentualnie leki, których odstawienie byłoby niekorzystne dla zdrowia pacjenta a istnieje przypuszczenie, że mogą być chwilowo niedostępne w szpitalu (tj. leki z programów lekowych, leki zamawiane na import docelowy itd.);Leki powinny być zachowane w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;
  • Rzeczy osobiste: pantofle, szczoteczkę do zębów i pastę, krem, dezodorant, ręczniki, szlafrok oraz piżamę lub koszulę nocną; przydatna będzie także ładowarka do telefonu komórkowego oraz woda mineralna.

Przyjęcie w trybie nagłym (bez skierowania)

Każdy pacjent zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z ciężkim urazem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia ma udzielaną pomoc w oparciu o międzynarodowy system TRIAGE (tzn. Segregacja Medyczna Pacjenta).  Jest to wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta stosowana w medycynie ratunkowej na całym świecie, która umożliwia udzielanie pomocy w zależności od rodzaju schorzenia oraz rokowań.

Zasady obowiązujące w TRIAGE określają potrzebę i stopień pilności udzielenia pomocy, kwalifikując pacjenta do pięciu kategorii oznaczonych kolorem:

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia w tym pacjenci z urazem wielonarządowym, udarem w okresie czasowym do trombolizy, zawałem mięśnia sercowego, we wstrząsie.

POMARAŃCZOWY – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjenci z niestabilnym krążeniem i z towarzyszącymi silnymi objawami zaburzeń ze strony organizmu. Pacjenci z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają się pomimo zastosowania opatrunku uciskowego. Pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego, z widoczną deformacją kończyn.

ZIELONY – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

POMOC ODROCZONA – Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego ze stabilnym układem krążenia.

NIEBIESKI – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Tzw. WYCZEKUJĄCY – Kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia.

Przyjęcie ze skierowaniem

Ustalony termin przyjęcia do szpitala

Pacjent zgłasza się w ustalonym dniu i godzinie do rejestracji Izby Przyjęć Planowych od poniedziałku do piątku lub do Głównej Rejestracji Szpitala przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w weekendy i dni wolne od pracy.

Przygotowanie do hospitalizacji:

Pacjenci przyjmowani do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych oraz badań wymagających specjalnego przygotowania powinni przestrzegać zaleceń otrzymanych od lekarza ustalającego termin hospitalizacji.

W szczególności należy pamiętać:
  1. Pozostanie na czczo oznacza pozostanie bez posiłków minimum 6 godzin, dopuszcza się picie wody niegazowanej w ilości 250 ml, aby nie odczuwać pragnienia, do 2 godzin przed zabiegiem; Nie wolno stosować odświeżaczy do ust, draży Tik Tak i żuć gumy; Należy powstrzymać się od palenia papierosów 6 godzin i picia alkoholu minimum 24 godziny przed przyjściem do szpitala.
  2. Nie należy odstawiać leków na nadciśnienie, przeciwpadaczkowych, wziewnych stosowanych w przypadkach astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  3. Pacjenci przyjmowani na oddział szpitalny w celu operacji lub badań inwazyjnych (biopsja, gastroskopia, kolonoskopia) powinni po konsultacji z lekarzem odstawić leki przeciwpłytkowe (tj.: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, ACARD i in.) i przeciwkrzepliwe (tj.: ACENOCUMAROL, SINTROM, ELIQIUS, PRADAXA, XARELTO i in.) tylko i wyłącznie według indywidualnego zalecenia lekarskiego.
Brak ustalonego terminu przyjęcia do szpitala

Pacjenci ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych (z POZ, AOS, gabinetów prywatnych, ZOL, DPS itp.) bez ustalonego terminu przyjęcia powinni zgłaszać się do Centralnej Rejestracji Szpitala zlokalizowanej na parterze Bloku C w obrębie SOR.

Po rejestracji pacjenta personel skieruje pacjenta do I-SOR, który zlokalizowany naprzeciwko Centralnej Rejestracji Szpitala.

W I-SOR u pacjenta przeprowadza się ocenę stanu zdrowia (wywiad i badanie fizykalne) oraz odbywają się konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w celu wykluczenia stanu nagłego. W przypadku stwierdzenia konieczności pilnej hospitalizacji pacjent jest kierowany do odpowiedniego oddziału szpitalnego. W sytuacji, kiedy pacjent nie wymaga pilnej hospitalizacji zostaje wpisany do kolejki oczekujących danego oddziału. Przyjęcie do oddziału może też nastąpić w tym samym dniu, jeżeli świadczenia w danym oddziale są realizowane na bieżąco.

 

Skip to content Click to listen highlighted text!