Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Numery kontaktowe

JednostkaStanowisko/DziałNumer tel.
AdministracjaSekretariat50-01 / FAX: 50-03
AdministracjaZ-ca Dyrektora ds. Leczniczych50-11
AdministracjaZ-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych50-12
AdministracjaZ-ca Dyrektora ds. Organizacji, Promocji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych50-52
AdministracjaNaczelna Pielęgniarek50-15
AdministracjaPrzełożona Pielęgniarek54-50
AdministracjaStanowisko ds. Obronności i obrony cywilnej / informacji niejawnej50-49
- Kaplica53-20
-Ksiądz793-648-888
AdministracjaStanowisko ds. Zarządzania, jakością54-55
AdministracjaStanowisko ds. Profilaktyki i promocji zdrowia50-41
AdministracjaPełnomocnik ds. Praw pacjenta56-66
AdministracjaRzecznik prasowy szpitala/ Kierownik Działu Promocji, Organizacji i Rozwoju56-95
AdministracjaStanowisko ds. Organizacyjnych50-50
AdministracjaStanowisko ds. Ochrony Radiologicznej52-49
AdministracjaSpecjalista ds. Zakażeń szpitalnych54-37
AdministracjaKierownik Kontrolingu51-32
-Związek zawodowy „Solidarność”52-99
-Związek zawodowy „Pracowników technicznych służby zdrowia” 54-98
BHPStanowisko ds. BHP53-40
Dział Żywienia (Kuchnia) Kierownik50-83
Archiwum zakładoweArchiwum zakładowe50-94
Dział Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń MedycznychKierownik50-05
Dział Księgowości i PłacKierownik50-44
Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem Kierownik50-63
Dział Administracyjno-Techniczny Sekcja Aparatury Medycznej52-04
Dział Informatyki, Teletechniki i Bezpieczeństwa InformacjiKierownik54-99
Dział Administracyjno-TechnicznyKierownik50-06
Dział HigienyKierownik54-37
Transport medycznyBiuro54-93
Apteka szpitalnaKierownik52-11
Szpitalny Oddział RatunkowyKierownik50-21
Szpitalny Oddział RatunkowyPiel. Oddziałowa50-26
Szpitalny Oddział RatunkowyIzba Przyjęć50-19
Oddział Chorób Wewnętrznych i DiabetologiiKierownik51-90
Oddział Chorób Wewnętrznych i DiabetologiiPiel. Oddziałowa51-91
Oddział Chorób Wewnętrznych i DiabetologiiGab. lekarski51-92
Oddział Chorób Wewnętrznych i DiabetologiiSekretariat50-95
Oddział Chorób Wewnętrznych i DiabetologiiPielęgniarki50-96
Oddział GastroenterologicznyKierownik50-98
Oddział GastroenterologicznyPiel. Oddziałowa50-92
Oddział GastroenterologicznyGab. lekarski50-93
Oddział GastroenterologicznySekretariat50-69
Oddział GastroenterologicznyPielęgniarki50-72
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymKierownik54-00
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymGab. lekarski54-01
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymPiel. Oddziałowa54-03
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymPielęgniarki54-05
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymSala udarowa54-07
Oddział Neurologiczny z Pod. UdarowymSekretariat54-04
Oddział ReumatologicznyKierownik51-45
Oddział ReumatologicznyGab. lekarski51-47
Oddział ReumatologicznyPiel. Oddziałowa / Sekretariat51-48
Oddział ReumatologicznyPielęgniarki51-49
Oddział PulmonologicznyKierownik51-80
Oddział PulmonologicznyGab. lekarski51-81
Oddział PulmonologicznyPiel. Oddziałowa51-82
Oddział PulmonologicznyPielęgniarki51-86
Oddział PulmonologicznySekretariat51-83
Oddział PulmonologicznySala nieinwazyjnej wentylacji51-37
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiKierownik55-10
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiGab. lekarski55-07
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiPiel. Oddziałowa55-09
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiSekretariat55-11
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiPielęgniarki55-08
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiPsycholog55-00
Oddział Onkologiczny z Pod. Dziennej ChemioterapiiDzienna Chemioterapia55-20
Oddział UrologicznyKierownik51-33
Oddział UrologicznyPiel. Oddziałowa51-35
Oddział UrologicznyGab. lekarski51-34
Oddział UrologicznyPielęgniarki51-38
Oddział UrologicznySekretariat51-40
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejKierownik51-01
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejPiel. Oddziałowa51-02
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejGab. lekarski51-03
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejPielęgniarki51-04
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejGab. lekarski51-07
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod. Chirurgii OnkologicznejSekretariat51-08
Oddział Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejKierownik51-70
Oddział Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejGab. lekarski51-73
Oddział Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejSekretariat51-72
Oddział Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejPiel. Oddziałowa51-75
Oddział Chirurgii Urazowo-OrtopedycznejPielęgniarki51-77
Oddział Kardiologiczny z Pod. INKKierownik52-03
Oddział Kardiologiczny z Pod. INKPiel. Oddziałowa52-53
Oddział Kardiologiczny z Pod. INKSekretariat52-52
Oddział Kardiologiczny z Pod. INKGab. lekarski52-51
Oddział Kardiologiczny z Pod. INKPielęgniarki52-54
Pododdział Kardiologii InwazyjnejKierownik57-02
Pododdział Kardiologii InwazyjnejPiel. Koordynująca57-03
Pododdział Kardiologii InwazyjnejGab. lekarski56-51
Pododdział Kardiologii InwazyjnejPielęgniarki56-22
Oddział Rehabilitacji KardiologicznejKierownik57-34
Oddział Rehabilitacji KardiologicznejPiel. Oddziałowa57-33
Oddział Rehabilitacji KardiologicznejPielęgniarki57-35
Oddział Rehabilitacji KardiologicznejGab. lekarski57-36
Oddział Rehabilitacji KardiologicznejSekretariat57-38
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik51-95
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gab. lekarski51-96
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Piel. Oddziałowa51-43
Oddział Neonatologiczny z Pod. Patologii NoworodkaKierownik54-09
Oddział Neonatologiczny z Pod. Patologii NoworodkaGab. lekarski54-10
Oddział Neonatologiczny z Pod. Patologii NoworodkaPiel. Oddziałowa54-30
Oddział Neonatologiczny z Pod. Patologii NoworodkaPielęgniarki53-68
Kliniczny Oddział Ginekologiczno-PołożniczyKierownik51-15
Kliniczny Oddział Ginekologiczno-PołożniczyPiel. Oddziałowa51-13
Kliniczny Oddział Ginekologiczno-PołożniczyPołożne - Dyżurka51-14 / 54-15
Kliniczny Oddział Ginekologiczno-PołożniczySekretariat51-17
Kliniczny Oddział Ginekologiczno-PołożniczyGab. lekarski51-18
Oddział Chirurgii NaczyniowejKierownik51-58
Oddział Chirurgii NaczyniowejSekretariat51-59
Oddział Chirurgii NaczyniowejGab. lekarski51-64
Oddział Chirurgii NaczyniowejPiel. Oddziałowa55-35
Oddział Chirurgii NaczyniowejPielęgniarki51-68
Oddział Chirurgiczny dla DzieciKierownik53-70
Oddział Chirurgiczny dla DzieciGab. lekarski53-71
Oddział Chirurgiczny dla DzieciPiel. Oddziałowa53-72
Oddział Chirurgiczny dla DzieciPielęgniarki53-74
Oddział Chirurgiczny dla DzieciSekretariat51-60
Oddział OtolaryngologicznyKierownik51-30
Oddział OtolaryngologicznyPiel. Oddziałowa51-25
Oddział OtolaryngologicznyGab. lekarski51-31
Oddział OtolaryngologicznySekretariat54-59
Oddział OtolaryngologicznyPielęgniarki51-29
Oddział Chorób Dzieci z Pod. Pulmonologii DziecięcejKierownik53-50
Oddział Chorób Dzieci z Pod. Pulmonologii DziecięcejGab. lekarski53-52
Oddział Chorób Dzieci z Pod. Pulmonologii DziecięcejSekretariat53-51
Oddział Chorób Dzieci z Pod. Pulmonologii DziecięcejPielęgniarki53-54
Oddział Chorób Dzieci z Pod. Pulmonologii DziecięcejPiel. Oddziałowa53-53
Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. NeurologicznejKierownik53-05
Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. NeurologicznejSekretariat53-07
Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. NeurologicznejPielęgniarki53-08
Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. NeurologicznejPiel. Oddziałowa53-15
Oddział OkulistycznyKierownik53-91
Oddział OkulistycznyGab. lekarski53-28
Oddział OkulistycznyPiel. Oddziałowa53-92
Oddział OkulistycznyPielęgniarki53-96
Oddział OkulistycznySekretariat53-95
Oddział Obserwacyjno-ZakaźnyKierownik57-41
Oddział Obserwacyjno-ZakaźnyGab. lekarski57-45
Oddział Obserwacyjno-ZakaźnySekretariat57-47
Oddział Obserwacyjno-ZakaźnyPiel. Oddziałowa57-40
Oddział Obserwacyjno-ZakaźnyPielęgniarki57-42
Oddział Nefrologiczny ze Stacją DializKierownik55-70
Oddział Nefrologiczny ze Stacją DializGab. lekarski55-71
Oddział Nefrologiczny ze Stacją DializSekretariat55-77
Oddział Nefrologiczny ze Stacją DializPielęgniarki55-79
Oddział Nefrologiczny ze Stacją DializPiel. Oddziałowa55-75
Skip to content Click to listen highlighted text!