Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Zakłady i Pracownie

Zakład Rehabilitacji

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - ul. Sportowa

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania – dni robocze w godzinach od 7:30 do 18:00 
 • kinezyterapii (ćwiczenia),
 • mechanoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),
 • światłolecznictwa (laser, naświetlanie podczerwone, ultrafioletowe),
 • fizykoterapii (zabiegi z użyciem prądów),pole elektromagnetyczne (diatermia, terapuls),
 • pole magnetyczne (magnetronik),
 • masaż ręczny i mechaniczny.
Zakres działań - ul. Monte Cassino

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu w godzinach od 9:00 do 12:00
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania – dni robocze w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 12:00 do 18:00 
 • kinezyterapii (ćwiczenia),
 • mechanoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),
 • światłolecznictwa (laser, naświetlanie podczerwone, ultrafioletowe),
 • hydroterapii,
 • fizykoterapii (zabiegi z użyciem prądów),pole elektromagnetyczne (diatermia, terapuls),
 • pole magnetyczne (magnetronik),
 • masaż ręczny i mechaniczny.
Rehabilitacja domowa

Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych pacjenta: 

Zespół Rehabilitacji Domowej: 7.00 – 14.25

Kontakt

Rejestracja do poradni

tel. (16) 677 51 97

Kierownik zakładu

Wioletta Ryncarz

tel. (16) 677 52 09

Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - Ul. Monte Cassino

Świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu 
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania

W dni robocze w godzinach od 7:25 do 15:00

Zakład Patomorfologii świadczy usługi w zakresie badań dotyczących oceny mikroskopowej:

 • wycinków tkankowych
 • biopsji cienkoigłowej
 • materiału śródoperacyjnego
 • cytologii ginekologicznej
 • cytologii płynów z jam ciała
 • cytologii moczu

W Zakładzie działają: 

 • Pracownia Histopatologiczna
 • Pracownia Cytologiczna
 • Pracownia Immunohistochemiczna
Kontakt

Sekretariat

tel. (16) 677 54 71

E-mail

patomorfologia@wszp.pl

Kierownik zakładu

Wojciech Pydziński

tel. (16) 677 54 75

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań

Zakład świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza i bez (badania płatne – – od poniedziałku do soboty godzinach od 7:15 do 10:15.

W celu ułatwienia pacjentom ambulatoryjnym korzystania ze świadczeń ZDLiM, punkty pobrania materiału do badań funkcjonują również przy ul. Sportowej 2 oraz ul. św. Jana Nepomucena 32.

Punkty pobrań

Kliknij TUTAJ

Cennik

Kliknij TUTAJ

Dodatkowe informacje

Pracownie działające w ramach zakładu: 

 • Pracownia  Hematologii I, Morfologia, badania hematologiczne
 • Pracownia Hematologii II, Badania układu krzepnięcia
 • Pracownia Chemii Klinicznej I, Metody spektrofotometryczne   
 • Pracownia Chemii Klinicznej II, Metody immunochemiczne
 • Pracownia Chemii Klinicznej III, Metody elektrochemiczne
 • Pracownia Analityki Ogólnej 
 • Pracownia Bakteriologii Ogólnej 
 • Pracownia Parazytologii 
Kontakt

Recepcja

tel. (16) 677 52 64

E-mail

laboratorium@wszp.pl

jpydzinska@wszp.pl

Pokój administracyjny

tel. (16) 677 52 68

Kierownik zakładu

Joanna Pydzińska

tel. (16) 677 52 60

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - ul. Monte Cassino

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

– świadczy usługi dla pacjentów Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00,


Pracownia Tomografii Komputerowej

– świadczy usługi dla pacjentów Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00.


Pracownia Medycyny Nuklearnej

 


Pracownia Scyntygrafii

 


Pracownia Rezonansu Magnetycznego

– świadczy usługi wyłącznie dla pacjentów  hospitalizowanych w Szpitalu.

Zakres działań - ul. Sportowa

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

– świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00.


Pracownia Mammografii

– świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:00. 

Pracownia Mammografii wykonuje także bezpłatne badania bez skierowań w ramach  programu Profilaktyki Raka Piersi  dla kobiet w wieku 50-69 lat.


Pracownia USG

  – świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:00

Kontakt

Rejestracja 

(ul. Monte Cassino)

tel. (16) 677 52 18

Rejestracja 

(ul. Sportowa)

tel. (16) 736 05 33

E-mail

rtgusg.sportowa@wszp.pl

Kierownik zakładu

Andrzej Kich

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - ul. Monte Cassino

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza i bez (badania płatne –  od poniedziałku do soboty godzinach od 7:15 do 10:15.

Do zadań Pracowni należy wykonanie badań:

 • grupa krwi  ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie pojedyncze,
 • grupa krwi ABO i RhD oraz przeglądowe badanie na obecność  przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych – badanie  podwójne do potwierdzenia grupy krwi,
 • próba zgodności serologicznej między biorcą i dawcami.
 • badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a noworodkiem,
 • badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD,
 • BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy),
 • Oznaczenie fenotypu w układzie Rh i Kell,
 • wypisywane ” Identyfikacyjnej karty grupy krwi” – KREWKART.
 • Do zadań Banku Krwi należy:
 • składanie zamówień na krew i jej składniki w Ekspedycji RCKiK Rzeszów,
 • odbiór, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników na oddziały szpitala,
 • nadzór nad urządzeniami do przechowywania krwi i jej składników oraz sprzętu do rozmrażania osocza świeżo mrożonego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników.

Pobieranie materiału do badań u osób ambulatoryjnych znajduje się w Bloku B  piętro I w Punkcie Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:15 do 10:15.

Dodatkowe informacje

W Pracowni zatrudnieni są diagności laboratoryjni z aktualnymi prawami do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wpływa na jakość wykonywanych badań. 

Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy analizator IH-500 firmy BioRad. Aparat pracuje w oparciu o metodę mikrokolumnową w żelu, która jest metodą dokładniejszą i czulszą od metody manualnej. Automatyzacja zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, podwyższa jakość i bezpieczeństwo badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Zapewniamy całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych oraz wykonujemy badania dla pacjentów odpłatnie. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oferuje pacjentom, którzy posiadają podwójnie oznaczoną grupę krwi odpłatne wypisanie “Identyfikacyjnej karty grupy krwi”, potocznie zwanej KREWKARTĄ. Posiadanie takiej karty jest szczególnie ważne w skrajnych sytuacjach, gdy o  przeżyciu decydują minuty i dzięki, której można otrzymać krew ratującą życie. Każdy pobyt w szpitalu wiąże się z koniecznością oznaczenia grupy krwi, a posiadając taką krewkartę nie będzie już takiej potrzeby, a leczenie będzie natychmiastowe.

Kontakt

Pracownia

tel. (16) 677 53 12

E-mail

serologia.przemysl@gmail.com

mmac-sus@wszp.pl

Bank Krwi

tel. (16) 677 53 11

Kierownik zakładu

Magdalena Mac-Sus

tel. (16) 677 53 10

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - ul. Monte Cassino

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza godzinach od 7:00 do 14:35.

 

Rodzaje wykonywanych badań:

 • Terapia jodem promieniotwórczym Jod 131
 • Terapia paliatywna przerzutów nowotworowych do kości (Sr 89)
 • Synowektomia (Y90, Re186, Er169)
 • Terapia przerzutów do kości raka gruczołu krokowego (Ra 223)
Ważne informacje

Informacja o wpływie działalności Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska – zgodnie z art. 32 c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.)

 

Pracownia Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu stosuje źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).

Stosowane źródła promieniotwórcze wykorzystywane są do zamierzonego podawania substancji promieniotwórczych pacjentom w celu medycznej diagnostyki, leczenia.

Działalność Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Kontakt

Rejestracja

tel. (16) 677 52 49

Pracownia Scyntygrafii

Kliknij obraz, aby powiększyć

Zakres działań - ul. Monte Cassino

racownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza godzinach od 7:00 do 14:35.

Rodzaje wykonywanych badań :

 • Scyntygrafia tarczycy po podaniu technetu
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Scyntygrafia kości trójfazowa
 • Scyntygrafia kości całego ciała
 • Scyntygrafia statyczna wątroby
 • Renoscyntygrafia (dynamiczna scyntygrafia nerek)
 • Scyntygrafia nerek statyczna po podaniu DMSA
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku
 • Limfoscyntygrafia węzła wartowniczego
 • Scyntygrafia układu limfatycznego
 • Scyntygrafia receptorów somatostatynowych
 • Scyntygrafia miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego
Kontakt

Rejestracja

tel. (16) 677 52 49

Pracownia Litotrypsji

Pracownia świadczy usługi wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w ramach pobytu jednodniowego.

Pracownia Endoskopowa

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu
 • ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:30 do 15:00.

Pracownia Audiometryczna - ul. Sportowa

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w: 

 • poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 14:30
 • we wtorek w godzinach od 10:30 – 17:30.

Pracownia Spirometrii - ul. Sportowa

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych na podstawie skierowania w dni robocze od godziny 7:00 do 14:30.

Pracownia Hemodynamiki - ul. Monte Cassino

Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w Szpitalu

Rodzaje wykonywanych badań:

 • koronaroplastyka
 • angioplastyka
 • wszczepianie rozruszników serca
 • ablacje
Skip to content Click to listen highlighted text!