PodziękowaniePodziękowania za udział i współpracę Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio przy realizacji programu ,,Telefon do Mamy".

Program miał na celu zadbać o dzieci i udostępnić najmłodszym pacjentom usługi w celu społecznie użytecznym.