Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Jubileuszowe XV Podkarpackie Dni Onkologiczno - Chirurgiczne

Do tradycji kalendarza chirurgicznego w Polsce weszło już sympozjum naukowe Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne. W dniu 10.05 br. odbyło się kolejne jubileuszowe spotkanie zorganizowane po raz XV przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Podkarpacki Towarzystwa Chirurgów Polskich. Miejscem obrad jak w poprzednim roku był Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Patronat honorowy objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem interdyscyplinarnego spotkania było poszerzenie horyzontów poznawczych w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów. Jak wynika z danych statystycznych, wzrasta dynamika nowych zachorowań, na nowotwory, co stanowi podstawę do dzielenia się nowymi osiągnięciami w chirurgii onkologicznej.

Do tradycji kalendarza chirurgicznego w Polsce weszło już sympozjum naukowe Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne. W dniu 10.05 br. odbyło się kolejne jubileuszowe spotkanie zorganizowane po raz XV przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Podkarpacki Towarzystwa Chirurgów Polskich. Miejscem obrad jak w poprzednim roku był Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Patronat honorowy objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem interdyscyplinarnego spotkania było poszerzenie horyzontów poznawczych w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów. Jak wynika z danych statystycznych, wzrasta dynamika nowych zachorowań, na nowotwory, co stanowi podstawę do dzielenia się nowymi osiągnięciami w chirurgii onkologicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Lek. med. Maciej Lewicki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca w Przemyślu dr inż. Janusz Hamryszczak, którzy przywitali przybyłych gości: Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusza Pióro, Prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomę, Starostę Przemyskiego Jana Pączek oraz wielu zacnych gości, cały Komitet Naukowy konferencji i uczestników. Marszałek Województwa Podkarpackiego pozdrowił uczestników spotkania oraz podziękował wszystkim, którzy czynnie i aktywnie na co dzień wspierają chorych, tłumacząc, że tematyka nowotworów jest tematyką aktualną.

Prezydent Robert Choma w swoim wystąpieniu zwrócił się do przedstawicieli środowiska medycznego o szczególną czułość i wrażliwość w kontaktach z chorymi onkologicznie.

Przewodniczący Pan lek. med. Maciej Lewicki podziękował prof. dr hab. n. med. Adamowi Dziki za pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Naukowego oraz wyraził słowa uznania i wyróżnił wybitnych ekspertów, którzy od początku aktywnie i merytorycznie wspierają spotkania, co znacząco podnosi ich prestiż i rangę.

Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki i prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner otrzymali pamiątkowe dzwony, odlane w przemyskiej ludwisarni pana Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Dzwony, które są w stanie przetrwać wieki i zachwycają swoim brzmieniem, ufundowane zostały przez Stowarzyszenie na rzecz Organizacji Podkarpackich Dni Onkologiczno-Chirurgicznych.

Program konferencji został podzielony na dwie sesje. Otwarcie pierwszej części naukowej uświetniło wystąpienie prof. dr n. med. Adama Dziki, który wyjaśnił, że rozwój polskiej chirurgii onkologicznej jaki nastąpił w ostatnich latach jest wspólnym osiągnięciem, wielkim efektem pracy przedstawicieli wielu specjalności. Następnie wygłosił prelekcję na temat minimalnie inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego, jakimi są laparoskopie zapoznając jej uczestników z aktualnymi metodami i poglądami na temat technik laparoskopowych w chirurgii jelit.

Tematyka kolejnych wykładów obejmowała zagadnienia dotyczące problemów w chirurgii tarczycy zaprezentowane przez prof. dr hab. n. med. Marka Dedecjus.

Problematykę związaną z powikłaniami stomii jelitowych omówił prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski, następnie dr n. med. Michał Spychalski wygłosił interesujący wykład pn. ”Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa (ESD) w guzach jelita grubego” i własne doświadczenia związane z operacjami. Dr n. med. Marcin Tchórzewski podjął temat „ Stomia protekcyjna za i przeciw”.

Wykład mgr Izabeli Sałacińskiej poszerzył sesję przedpołudniową o część pielęgniarską, wymianą doświadczeń z zakresu opieki i organizacji pracy pielęgniarskiej oraz jakości życia osób z wyłonioną przetoką jelitową.

W przerwie między sesjami w kuluarach można było zapoznać się z zasadami bezpiecznego i zgodnego z zaleceniami producenta firmy Covidien ,posługiwania się sprzętem laparoskopowym, jak również przedstawiciele firm Glaxo, Hartman, Sanofi, Aspen , Alfa Wassermann przedstawili praktyczne zastosowanie preparatów i opatrunków w zabiegach operacyjnych i możliwości zastosowania tych produktów.

Sesje popołudniową otworzył prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, który z dużą swobodą mówił o raku połączenia przełykowo-żołądkowego.

Ideę guzów nadnercza omówił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kołomecki, a po nim dr n. med. Michał Mik zaprezentował temat „ Techniki i gojenie zespoleń w chirurgii jelit”.

Problematykę związaną z nieszczelnością zespoleń podjął dr n. med. Łukasz Dziki. Tematyka następnych zagadnień dr n.med. Jarosława Buczyńskiego obejmowała problemy dotyczące powikłań chirurgii kolorektalnej- niedrożność jelit.

Wykładem zamykającym konferencję była prelekcja dr n. med. Dariusza Bazaliński pn. „Powikłania wynikające z utrzymania gastrostomii odżywczej w praktyce pielęgniarskiej”. W swej wypowiedzi podkreślił również, że współczesne pielęgniarstwo musi wykazać się obszerną teoretyczną i praktyczną wiedzą wszystkich etapów pielęgnacji, co sprawia, że pielęgniarka rzeczywiście współuczestniczy w procesie leczenia.

W zachowanych ramach tematycznych położono duży nacisk na formę dyskusyjną spotkania. Zarówno prelekcje jak i dyskusje spotkały się z dużym zainteresowaniem biorących udział, których celem miała być wymiana doświadczeń i prezentacja nowych metod leczenia chorych na nowotwory, jak również potwierdza to dobry wybór tematów przez komitet naukowy.

Obie sesje były bogato ilustrowane slajdami.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wykładowcy stanowili grupę najwybitniejszych polskich ekspertów z zakresu chirurgii- onkologicznej.

W kwestii leczenia i diagnozy podkreślali wielokrotnie, że jednym z najważniejszych problemów jakie napotykali w trakcie swojej wieloletniej praktyki było zbyt późne rozpoznanie i skierowanie chorego do specjalisty.

Uczestnicy konferencji wzbogacili swoje konto o 5 punktów edukacyjnych. Konferencję zakończyło spotkanie towarzyskie na dziedzińcu zamku.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie członkom komitetu naukowego i uczestnikom za aktywny udział w konferencji , sponsorom dzięki, którym konferencja mogła się odbyć. Korzystając z okazji, zapraszamy na kolejne XVI Podkarpackie dni Onkologiczno- Chirurgiczne , które odbędą się już za rok.

Kategoria: