Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dialog techniczny

1/DZPzZ/2018

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki i Angiologii oraz sprzętu do zabiegów hybrydowych i wewnątrznaczyniowych.

Kategoria: