Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii koncentruje się na całodobowym zabezpieczaniu działalności leczniczej szpitala, głównie poprzez prowadzenie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, nadzoru pooperacyjnego włącznie z leczeniem przeciwbólowym oraz leczeniem chorych wymagających intensywnej terapii. Zespół specjalistów udziela konsultacji anestezjologicznych we wszystkich jednostkach szpitala oraz nadzoruje zaawansowane zabiegi reanimacyjne.

Oddział dysponuje aparaturą umożliwiającą prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieiwazyjnej w tym wspomagania wentylacji wysokim przepływem. Ma możliwość wielokierunkowego nieinwazyjnego i inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego. Posiada aparaty terapii nerkozastępczej ostrej i ciągłej z pełnym zakresem wykonywanych procedur ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów hemodiafiltracji cytrynianowej oraz aktywnej eliminacji cytokin i endotoksyn bakteryjnych.

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 95

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 96

Email

oiom@wszp.pl

Sala OIOM

tel. (16) 677 51 42

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 43

Kierownik oddziału: Maciej Wojnarowicz​

Pielęgniarka oddziałowa: Łucja Zwolińska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok „E”, piętro III

Kierownik oddziału:

lek. med. Maciej Wojnarowicz

Skip to content Click to listen highlighted text!