Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział dysponuje miejscami dla noworodków zdrowych w systemie matka z dzieckiem w salach 1- lub maksymalnie 2-osobowych.

Dysponuje stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w nowoczesny sprzęt:

  • respiratory i aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu
  • nowoczesne inkubatory
  • systemy monitorujące podstawowe czynności życiowe

Zadania:

  • sprawowanie opieki nad noworodkiem po urodzeniu, w tym czuwanie nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego zdrowego noworodka oraz uczestnictwo w budowaniu prawidłowej więzi macierzyńskiej między matką i dzieckiem
  • diagnozowanie i leczenie noworodków z ciąż patologicznych oraz noworodków wykazujących objawy schorzeń i wad wrodzonych
  • udzielanie konsultacji z zakresu reprezentowanej specjalności dla pacjentów innych oddziałów i pacjentów kierowanych z innych podmiotów, z którymi szpital zwarł umowy

Oddział pracuje w trzecim (najwyższym) stopniu referencyjności.

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 54 09

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 54 10

e-mail: neonatologia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 53 68

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 54 30

Kierownik oddziału: Anna Wojnarowicz

Pielęgniarka oddziałowa: Edyta Korecka

Oddział Neonatologiczny z Pod. Patologii Noworodka

Blok C, piętro II

Kierownik oddziału:

lek. med. Anna Wojnarowicz

Skip to content Click to listen highlighted text!