Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział zajmuje się leczeniem chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego /współpracuje z CILUM w Rzeszowie/, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób nerwowo – mięśniowych, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, padaczki, SM., bólów głowy i zespołów otępiennych.

Prowadzi programy

 • leczenia SM,
 • leczenia immunologlobulinami chorób nerwowo – mięśniowych,
 • leczenia spastyczności toksyną botulinową.

Posiada pododdział udarowy z salą intensywnego nadzoru, przeznaczoną dla pacjentów po udarach mózgu w ostrej fazie, wyposażona jest w aparaturę medyczną pozwalającą na stały monitoring funkcji życiowych..

 

Oddział posiada Pracownię Elektroencefalograficzną (EEG), dlatego możliwa jest diagnostyka padaczki. Pracownia elektromiograficzna (EMG) pomaga w diagnozowaniu miastenii, chorób nerwowo-mięśniowych i chorób obwodowego układu nerwowego.

Oddział prowadzi leczenie w ramach programów zdrowotnych (lekowych) w zakresie leczenia przetoczeniami immunoglobulin, stwardnienia rozsianego, dystonii ogniskowych, spastyczności kończyny górnej i dolnej.

Leczenie w oddziale obejmuje:

 • badania EEG, EMG
 • badania naczyń mózgowych metodą Dopplera przezczaszkowe i przedczaszkowe
 • badania tomografii komputerowej, angio-CT, MRI
 • badania perfuzji naczyniowej
 • badania mielo-CT
 • badania cyfrowej angiografii tętnic mózgowych-DSA
 • arteriografia tętnic szyjnych
 • leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu
 • angioplastyka i stertowanie tętnic szyjnych
 • leczenie dystonii i spastyczności toksyną botulinową
 • badania rezonansem magnetycznym układu nerwowego
 • udzielanie konsultacji z zakresu neurologii dla pacjentów innych oddziałów szpitala na zlecenie ordynatorów

We wrześniu 2019 r. oddział wyróżniony został międzynarodową nagrodą Angels Initiative – Platinum Status. Nagroda ESO ANGELS powstała, aby wyrazić uznanie i uhonorować zespoły oraz osoby zaangażowane w doskonalenie opieki nad pacjentami z udarem mózgu, a także, aby ustanowić kulturę ciągłego monitorowania jakości.

W naszym szpitalu droga pacjenta z udarem mózgu od drzwi szpitalnych do momentu podania leku trwa 8 minut.

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 54 00

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 54 01

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 54 03

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 54 36

Sala udarowa

tel. (16) 677 54 07

Sekretariat

tel. (16) 677 54 00

Kierownik oddziału: dr n. med. Luiza Balicka-Adamik

Koordynator oddziału: lek. med. Edyta Stankiewicz

Pielęgniarka oddziałowa: Joanna Hnatyk

Oddział Neurologiczny z Pod. Udarowym

Blok A, piętro VI

Kierownik oddziału:

dr n. med. Luiza Balicka-Adamik

Koordynator oddziału:

lek. med. Edyta Stankiewicz

Skip to content Click to listen highlighted text!