Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział Reumatologiczny prowadzi działalność z ukierunkowaniem przede wszystkim na diagnozowanie i leczenie poważnych chorób reumatycznych.

Jakie choroby leczymy?

  • Największą grupę leczonych w oddziale stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie zapalne  (zesztywniające zapalenie kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów).
  • Znacząca liczba chorych z największą aktywnością choroby jest leczona w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej. Aktualnie w programach zarejestrowanych jest około 150 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów.
  • Dużą grupę diagnozowanych i leczonych stanowią chorzy na układowe choroby tkanki łącznej takie jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zespół Sjőgrena, układowe zapalenia naczyń z cechami zajęcia narządów wewnętrznych.
  • Zapalenia stawów wywołane przez kryształy(głównie dna moczanowa), które często skojarzone są z ogólnoustrojowymi zaburzeniami metabolicznymi, wymagającymi wielokierunkowej terapii.
  • Dużą grupę stanowią chorzy przyjmowani do oddziału celem postawienia diagnozy przyczyny objawów ze strony układu ruchu (bóle stawowe). Objawy te mogą być pierwszym objawem wielu schorzeń, w tym endokrynologicznych, onkologicznych, metabolicznych itp., i diagnostyka w tym kierunku jest szczegółowo prowadzona w oddziale.
  • Diagnostykę i leczenie zapewnia doskonale wyszkolona kadra lekarzy specjalistów, wykonująca badania niezbędne w diagnostyce schorzeń reumatologicznych- min usg narządu ruchu, jamy brzusznej, usg ślinianek, usg Doppler tętnicy skroniowej, kapilaroskopię .
  • Zarówno kadra lekarska i Pielęgniarska stale doskonali swoje umiejętności zawodowe, regularnie uczestnicząc ( również aktywnie ) w szkoleniach i konferencjach, aby dostosować diagnostykę i leczenie w prowadzone w oddziale, do aktualnych rekomendacji.
  • W oddziale wykonywane są również iniekcje dostawowe i okołostawowe ( glikokortykosteroidy , viskosuplementacja) , punkcje diagnostyczne i terapeutyczne stawów .
  • Prowadzimy ponadto leczenie rehabilitacyjne i usprawniające
  • oprócz działalności leczniczej oddział organizuje szkolenia personelu lekarskiego ( warsztaty USG, kapilaroskopii) , oraz zebrania naukowe Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 51 45

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 51 47

Sekretariat

tel. (16) 677 51 48

email: spiwko@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 51 49

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 51 48

Kierownik oddziału: Agnieszka Cichońska 

Pielęgniarka oddziałowa: Stanisława Piwko

Oddział Reumatologiczny

Blok A, piętro V

Kierownik oddziału:

lek. med. Agnieszka Cichońska

Skip to content Click to listen highlighted text!