Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420):

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410):

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego definiuje się jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Świadczenia w SOR udzielane są całodobowo.

Nie obowiązuje rejonizacja (pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia).

Do uzyskania pomocy medycznej w SOR nie jest wymagane skierowanie. Skierowanie do SOR nie ma mocy prawnej a pacjent traktowany jest jak pozostałe osoby zgłaszające się bez skierowania.

 

SOR nie udziela świadczeń leżących w zakresie obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub poradni specjalistycznej. Brak możliwości uzyskania w SOR:

 • recepty na leki stosowane przewlekle;
 • skierowania na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe w stanach niebędących stanami nagłymi;
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innego zaświadczenia i druku medycznego nie związanego ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • zmiany opatrunków, zdejmowania szwów, zdejmowania/wymiany gipsu, wymiany cewników, podawania iniekcji zleconych przez lekarzy rodzinnych – obdukcji sądowo-lekarskich.

 

 

Leczenie w SOR obejmuje

 • udzielanie niezbędnej pomocy doraźnej zgłaszającym się pacjentom
 • badanie i przyjmowanie po zakwalifikowaniu pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach dla dorosłych i dla dzieci
 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej
 • wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • wstępne leczenie zatruć
 • udzielanie fachowej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • podjęcie działań w stanach nagłych prowadzących do ograniczenia uszczerbku zdrowia
 • udzielanie świadczeń w ramach nocnej oraz świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 • ścisła współpraca z innymi komórkami pionu medycznego (laboratorium, RTG) i działem umów i rozliczeń
 • obsługa i utrzymanie lądowiska dla helikopterów

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 50 21

Izba przyjęć

tel. (16) 677 50 19

Email: 

sor@wszp.pl

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 50 24

Kierownik oddziału:  Mirosław Liwak

Pielęgniarka oddziałowa:  Barbara Kasprzyk

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Parter Bloku C (wejście od strony podjazdu dla karetek) ​

Kierownik oddziału:

lek. med. Mirosław Liwak

Skip to content Click to listen highlighted text!