Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

"Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem"

Rejestracja do poradni tel: (16) 736-05-00

Oddział zapewnia opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych. Prowadzi diagnostykę i leczenie: zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby Typu B i C w ramach programów lekowych, ostrych i przewlekłych biegunek, chorób przenoszonych przez kleszcze, neuroinfekcji, stanów gorączkowych.

Oddział korzysta ze wszelkich możliwości diagnostycznych dostępnych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala (m.in. badań wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, markerów WZW wraz z wykryciem materiału genetycznego metodą PCR, diagnostyki chorób odzwierzęcych: toksoplazmozy, toksokarozy, boleriozy i in.). W razie potrzeby uzupełniamy diagnostykę badaniami wykonywanymi w innych ośrodkach medycznych.

Oddział dysponuje sprzętem niezbędnym do diagnostyki i leczenia pacjentów.

W Oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od noworodkowego do 18. roku życia oraz dorośli.

Pacjenci są objęci fachową opieką lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w dziedzinie chorób zakaźnych.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:

– diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych (bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, odzwierzęcych):

– diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów lekowych oraz innych chorób wątroby w tym autoimmunologicznych, metabolicznych i toksycznych;

– diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek;

– diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze, komary i inne wektrory;

– diagnostyka i leczenie neuroinfekcji;

– diagnostyka i leczenie stanów gorączkowych niejasnego pochodzenia, gorączki po powrocie z tropiku, chorób bakteryjnych i wirusowych, zakażeń „atypowych”.

 

Przy oddziale znajduje się Poradnia Chorób Zakaźnych, która obejmuje swoim nadzorem pacjentów po leczeniu szpitalnym, jak i również tych, którzy nie wymagają hospitalizacji. Poradnia posiada punkt szczepień. Zachęca do szczepień ochronnych oraz promuje przez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań profilaktykę chorób zakaźnych.

Kierownik oddziału

tel. 16-670-22-22, w. 450

Gabinet lekarski

tel. 16-670-61-07,

16-670-22-22, w. 554

Sekretariat

tel. 16-670-22-22

email: 

Dyżurka pielęgniarek

tel. 791-926-458

Pielęgniarka oddziałowa

tel. 16-670-22-22, w. 452

Kierownik oddziału: Danuta Malcher-Bober

Pielęgniarka oddziałowa: Irena Bedryj

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Rogozińskiego

Kierownik oddziału:

lek. med. Danuta Malcher-Bober

Skip to content Click to listen highlighted text!